Disclaimer

Werkfabriek.nu verleent u hierbij toegang tot www.werkfabriek.nu  (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere informatie. Werkfabriek.nu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website, indien aanwezig.

Beperkte aansprakelijkheid

Werkfabriek.nu spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden ruimtes worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze ruimtes kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Werkfabriek.nu. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Werkfabriek.nu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze ruimtes liggen bij Werkfabriek.nu. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze ruimtes is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werkfabriek.nu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke onderdelen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.